Aktuelle meddelelser

 

Praktiske ting

           

 

       Åbnings- og træffetider
 

        DU - Sprogcafé
 

       Studievejledningen
 

       Studiemiljøet på VUF
 

        E-ressourcer på VUF  

 

 

Se her ... om bl.a. SU, Ungdomskort og SPS, Studievalg, Ordblinde-undervisning, Kursistgebyr og Kursistrådet.

 

 

Tilbagebetaling af deltagerbetaling ved stx og hf: Ansøgningsblanket

 IT -  Login og Links

 

IT-Problemer?
Mail til: itv@vuf.nu


IT-VEJLEDNING

 

PIXI om IT på VUF

 

Links: (alle med Uni-Login):

   LUDUS WEB

         Intro-video til Ludus Web

    

   FRONTER

         Intro-video til Fronter

 

    EDAPTIO

    OFFICE 365

    Ordbogen.com

    SKODA

    E-ressourcer på VUF

Frie tjenester: På VUF har alle kursister friinternet (WiFi) og 5 licenser til Office 365.

 

Free services:  At VUF all students have

free internet (WiFi) and 5 licenses for Office 365.

 

 

Tlf. 3815 8500

Mail: vuf@vuf.nu 

WEB: www.vuf.nu

 

Falstersvej 3-5

Lindevangs Allé 8-12. 2000 F

 

   Etage- og lokaleplaner for FA og LA 

  

   Personalet - foto, fag og funktioner

 

 

Red.14.08.18/NOV

 

 

 

Intranettet Wizdom
Lærerværelset

 

NYHED! Få dit eget skab på VUF Frederiksberg!
Så har du et sikkert sted til tlf, Ipad, computer - og lad os bære dine tunge bøger og tasker. Book skab nu på www.mylocker.dk.
Det koster kun 25,- om måneden
dvs. kun 150,- kr. pr. semester.

Afdelinger, foldere, pjecer, blanketter, rapporter

 

HF-e-learning Velkomstbrev august 2018

Infohæfte til AT4 og synopsisprøven

 

AT-tema og -ressourcerum 2018

 

 

 

 

  • DU   -   Danskuddannelserne 

    Uddannelsesbøger og modulbeskrivelser
     

●  Studie- og samværsregler samt fravær på VUF

●  Værdigrundlag - mission og vision

 

DU-sproghjælp

 

DU-Sprogcafé

 

Tirsdag kl. 10:30-13:30
Torsdag kl. 10:30-12:30

 

DU-sproghjælpen på VUF
 

Sproghjælpen på VUF tilbyder frivillig sproghjælp til kursister påDanskuddannelserne.

 

Udfyld venligst dette skema, hvis du ønsker at tale dansk med en frivillig, du kan træne dansk med. Du vil blive kontaktet af en koordinator fra Sproghjælpen, når vi har fundet en frivillig sproghjælper til dig. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os: sproghjaelp@gmail.com

 

Eksamen

HF-STX-GSK SKRIFTLIG EKSAMEN

OG SYGEEKSAMEN AUGUST 2018

LOKALEPLAN

KURSISTEKSAMENSFOLDER

Eksamensforberedelse af din PC

Eksamensforberedelse af din MAC

Maple-PDF Macbookproblemer?

EKSAMENSSKABELON

(Word-dokument med toptekst)

 

Eksamen: Forhold og bestemmelser

 

 

HF-Eksamensprojekt


 

STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP)
STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO)
Videoinstruktioner ifm. Netprøver:
Sådan konverterer men en Word-fil til en pdf-fil
Sådan fletter man flere pdf-filer sammen til en pdf-fil

 

Bøger


    • Bogdepotet

        -> Åbningstider
 

    DU-biblioteket
     
(du-bibliotek@vuf.nu)

 

Fagsider

 

Dan-FSB

Rel-FSB

Dan-BLN

Spa-BLN

 

 

 

Lektiecaféer på VUF

 

 

Har du brug for ekstra hjælp til lektierne?


Studiecentret på Falstersvej

er som hovedregel åbent

kl. 9-17.30, fredag til kl. 14

 

<- Læs nærmere her