Aktuelle meddelelser

 

 

At søge - og at blive optaget

 

Fagpakker og HF-pakker: Frivilligt studievalgsarrangement: "At søge - og at blive optaget" ved studievalgsvejleder Pernille Plannthin. Multisalen torsdag d. 26. januar kl. 10:00-11:30.

 

HF-e: Frivilligt studievalgsarrangement: "At søge og at blive optaget" ved studievalgsvejleder Pernille Plannthin. Multisalen torsdag d. 26. januar kl. 12:00-13:30.

 

 

FORLÆNGET TID TIL EKSAMEN?

SIDSTE FRIST for ansøgning om forlænget tid til eksaminer i maj/juni for HF/STK/GSK er
den 1. februar 2017.
Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk og sendes til
sps-vejledning@vuf.nu
Ansøgningsskemaet kan findes under blokken Eksamen på denne side

 

 

 

Kantinemenuen uge 3

 

 

 

Praktiske ting

      
       •
Åbnings- og træffetider på VUF

        DU - Sprogcafé
       Studiecenter LA og FA
       Studievejledningen

       Studiemiljøet på VUF

        E-ressourcer på VUF  

 

 

 

Se her ... om bl.a. SU, Ungdomskort og SPS, Studievalg, Ordblinde-undervisning, Kursistgebyr og Kursistrådet.

 

 

Eksamen, SSO, EP

 

SSO

HUSK: 2. WORKSHOP

onsdag 18/1 kl. 14.30-16.30

 

EP

 

 

 

Blanketter til ansøgning om forlænget tid ved eksamen (hf/stx/gsk):

VUF Fælleskalender

 


Tlf. 3815 8500

Mail: vuf@vuf.nu 

WEB: www.vuf.nu

 

Falstersvej 3-5

Lindevangs Allé 8-12. 2000 F

 

   Etage- og lokaleplaner for FA og LA 

  

   Organisationsdiagram

   

   Ferieplanen 2016-2017

 
For lærere

   Laerervaerelset

 

 Red. 18/1-2017 / OPE

 


 

Personalet

 

- foto, fag og funktioner

 

 

Afdelinger, foldere, pjecer, blanketter, rapporter

●  Således behandles fravær på de gymnasiale uddannelser

 

 

●  Studie- og samværsregler på VUF

●  Værdigrundlag - mission og vision

●  ETU 2014

 

 

DU-sproghjælp

 

 

DU-Sprogcafé

 

Hver tirsdag og torsdag

 

Tid og sted:

Klik på billedet ->

 

DU-sproghjælpen på VUF
 

Sproghjælpen på VUF tilbyder frivillig sproghjælp til kursister på Danskuddannelserne.

 

Udfyld venligst dette skema, hvis du ønsker at tale dansk med en frivillig, du kan træne dansk med. Du vil blive kontaktet af en koordinator fra Sproghjælpen, når vi har fundet en frivillig sproghjælper til dig. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os: sproghjaelp@gmail.com

 

 IT -  Login og Links

 

IT på VUF for kursister (hf/stx)
- en Pixi-vejledning

 

    ●  Problemer, fejl, forslag: it@vuf.nu

    ●  IT-HOTLINE: tlf. 2940 0505

    ●  TeamViewer Quick Support

         -> Installation af Quick Support->klik

 

Links: (alle med Uni-Login)

    ●   Ludus Web 

    ●   Fronter

    ●   Office 365

    ●   Ordbogen.com

    ●   SKODA

 

    ●    E-ressourcer på VUF

Lektiecaféer på VUF

 

AVU-værkstedet efterår 2016

 

Se skema her ....

 

 

Har du brug for ekstra hjælp til lektierne?


Studiecentret på Falstersvej

er som hovedregel åbent

kl. 9-17.30, fredag til kl. 15

 

<- Læs nærmere her

 

Bøger


    • Bogdepotet

        -> Åbningstider
 

    • Biblioteket i
       Studiecentret (FA)
 

    DU-biblioteket
     
(du-bibliotek@vuf.nu)

 

 

Diverse

 

Fagsider

 

Dan-FSB

Dan-PRJ

Dan-BLN

His-OPE

Rel-FSB

Spa-BLN

Spa-PRJ

 

 

 

 

Frie tjenester: På VUF har alle kursister friinternet (WiFi) og 5 licenser til Office 365. Se instruktion her

 

Free services:  At VUF all students have

free internet (WiFi) and 5 licenses for Office 365. - Guide link