Aktuelle meddelelser

 

FORLÆNGET TID TIL EKSAMEN (HF/STX/GSK)?

Ansøgningsskemaet (se under Eksamen) skal udfyldes elektronisk og sendes, sammen med evt. dokumentation, til: sps-vejledning@vuf.nu

 

Dispensation til AVU-prøver december 2015
Er du er ordblind eller har andre funktions-nedsættelser – og skal til prøve i december?

Så er det tid at søge dispensation - senest: Mandag den 26. oktober.
 

 

Læs nærmere her ...

 

Fredagscafé

  

På FA i kantinen på 1.sal

   kl.14.30-18.00

 
      Fredag 6.nov (kage-tema)
      Fredag 15.jan (vinter-tema)
      Fredag 15.april

 

Se her ... om bl.a. SU, Ungdomskort og SPS, Studievalg, Ordblinde-undervisning - og Kursistrådet.

 

 Om betaling af kursistgebyr - Klik her ....

 

 

Praktiske ting

 

       Åbnings- og træffetider på VUF

        DU - Sprogcafé
       Studiecenter LA og FA
       Studievejledningen

       Studiemiljøet på VUF

        E-ressourcer på VUF

 

Bøger


    • Bogdepotet

        -> Åbningstider
 

    • Biblioteket i
       Studiecentret (FA)
 

    DU-biblioteket
     
(du-bibliotek@vuf.nu)

 

Eksamen

 

 

Forlænget tid til eksamen?

 

VUF Fælleskalender 2015

 


 

Tlf. 3815 8500

Mail: vuf@vuf.nu 

WEB: www.vuf.nu

 

Falstersvej 3-5

Lindevangs Allé 8-12

2000 F

 

   Etage- og lokaleplaner for FA og LA 

 

   Organisationsdiagram

   

   Ferieplanen 2015-2016

 

For lærere

   Laerervaerelset

 

 

 Red. 4.10.2015 / OPE

 

 

Kantinemenuen denne uge

Afdelingerne

Personalet på VUF

 

Se giraffen

 

- foto, fag og funktioner

 

 


Fagsider

 

Dan-FSB

Dan-PRJ

Dan-BLN

His-OPE

Rel-FSB

Spa-BLN

Spa-PRJ

Spa-RCL

 IT

 

    ●  Tips, vejledninger: IT-vejledningen

    ●  IT-HOTLINE: tlf. 2940 0505

    ●  TeamViewer Quick Support

    ●  Installation af Quick Support -> klik

    ●  Problemer, fejl, forslag: it@vuf.nu

 

 

Login og Links

 

 

    ●  Koderne på VUF

    ●  Dit brugernavn og kodeord til VUF = Uni-Login

    ●  Ny adgangskode: til Uni-Login og VUF-pc-login

    ●  The PASSWORDS AT VUF

 

    ●  WiFi på VUF:

Der logges ind én gang således:

1.   Forbind til VUF WiFi

2.   Der præsenteres et sikkerhedscertifikat – Klik på Enig/Accepter (afhængigt af udstyr står der Enig eller Accepter)

3.   I brugernavn skrives vufu\”Dit brugernavn”
(uden ””)

4.   I kodeord skrives ”Dit kodeord” (uden ””)

5.   Dit udstyr kan nu ”huske” denne forbindelse og forbinder automatisk, når du er på VUF

Denne forbindelse virker, indtil der skiftes kodeord på din konto!

Links:

 

    ●   Fronter-login = Uni-Login

    ●   Office 365 = Uni-Login

    ●   Ludus Web-login  = Uni-Login
    ●   Ordbogen.com = Uni-Login

       E-ressourcer på VUF

 

Foldere, pjecer 2015-16

 

● Intropjece - Falstersvej  (stx/hf)

 

●  hf-enkeltfag på VUF: Infohæfte 1 - Nyttige informationer

●  hf-enkeltfag - Infohæfte 2: De enkelte elementer i hf-uddannelsen

 

●  Studenterkursus på VUF: Infohæfte 1 - Nyttige informationer

●  Studenterkursus: Infohæfte 2: Fagligt samspil på Studenterkursus

 

●  GSK på VUF : Infohæfte - Nyttige informationer

 

 

●  Ordblindeundervisning

    - AVU-brochure

    - HF / STX-brochure

 

 

●  Fraværsregler på AVU FVU og OBU

●  Således behandles fravær på de gymnasiale uddannelser

 

●  Studie- og samværsregler på VUF

●  Værdigrundlag - mission og vision

 

 

Sprogcaféen

på Danskuddannelserne

 

Hver tirsdag og torsdag

 

Tid og sted:   Klik på billedet ->

 

Lektiehjælp for hf/stx

i Studiecenteret på FA:

Tirsdag eftermiddag:
- dansk, engelsk og latin

Mandag til torsdag eftermiddag:
-
fysik og matematik