Aktuelle meddelelser

 

 

 

Vufintern.dk opdateres
næste gang den 8. august

 

 

 

Se her ... om bl.a. SU, Ungdomskort og SPS, Studievalg, Ordblinde-undervisning - og Kursistrådet.

 

Om betaling af kursistgebyr - Klik her

 

 

 

• Kantinemenuen kommer igen til august

 

Praktiske ting

 

      SU-kontoret i juli: Læs nærmere her om       

      åbningstider og ferie.
 

       • Åbnings- og træffetider på VUF

        DU - Sprogcafé
       Studiecenter LA og FA
       Studievejledningen

       Studiemiljøet på VUF

        E-ressourcer på VUF  

 

 IT -  Login og Links

    ●  Tips, vejledninger: IT-vejledningen

 

    ●  Koderne på VUF

    ●  Dit brugernavn og kodeord til VUF
        =
Uni-Login

 

    ●  Ny adgangskode: til Uni-Login

        og VUF-pc-login

 

    ●  WiFi på VUF: Læs nærmere her ...

 

    ●  IT-HOTLINE: tlf. 2940 0505

 

    ●  TeamViewer Quick Support

         -> Installation af Quick Support->klik

 

    ●  Problemer, fejl, forslag: it@vuf.nu

 

 

Links: (alle med Uni-Login)

 

    ●   Ludus Web 

    ●   Fronter

    ●   Office 365

 
    ●   
Ordbogen.com

    ●   SKODA

 

    ●    E-ressourcer på VUF

 

 

 

 

 

VUF Fælleskalender

 


 

Tlf. 3815 8500

Mail: vuf@vuf.nu 

WEB: www.vuf.nu

 

Falstersvej 3-5

Lindevangs Allé 8-12

2000 F

 

   Etage- og lokaleplaner for FA og LA 

 

   Organisationsdiagram

   

   Ferieplanen 2016-2017

 
For lærere

   Laerervaerelset

 

 Red. 10.07.2016 / OPE

 

 

 

VUF har fået ny Centerrektor

 

Læs nærmere her ..

 

Bøger


    • Bogdepotet

        -> Åbningstider
 

    • Biblioteket i
       Studiecentret (FA)
 

    DU-biblioteket
     
(du-bibliotek@vuf.nu)

 

Afdelinger, foldere, pjecer, blanketter, rapporter

●  Således behandles fravær på de gymnasiale uddannelser

 

 

●  Studie- og samværsregler på VUF

●  Værdigrundlag - mission og vision

●  ETU 2014

 

 

Fagsider

 

 

Dan-FSB

Dan-PRJ

Dan-BLN

His-OPE

Rel-FSB

Spa-BLN

Spa-PRJ

Spa-RCL

 

 

 

Lektiehjælp for hf/stx

i Studiecenteret på FA.

 

Læs nærmere her ...

 

 

Sprogcaféen

på Danskuddannelserne

Hver tirsdag og torsdag

 

Tid og sted:   Klik på billedet ->

Personalet på VUF

 

Personalet

 

- foto, fag og funktioner

 

 

 

Eksamen