NB! VUFINTERN OPDATERES KUN SPORADISK I JULI MÅNED

Aktuelle meddelelser

 

Om adgangskrav, ansøgningsprocedurer, frister m.v.

Studievalg har først træffetid på skolen igen efter sommerferien. Men du kan altid kontakte mig på mail eller komme forbi vores åbne vejledningscenter.

 

Du finder vores åbningstider og kontaktoplysninger på www.studievalg.dk/kbh.

 

Vi har lukket i uge 28, 29 og 30 gr. sommerferie.

 

Med venlig hilsen,

Pernille Plannthin

pep@studievalg.dk

 

 

 

Se her ... om bl.a. SU, Ungdomskort og SPS, Ordblinde-undervisning, Kursistrådet - samt nyttige links  til videregående uddannelser for ansøgere med funktionsnedsættelser

 

 

 

 

 

PRAKTISK INF.

 

      VUF Fælleskalender 2014

       Åbnings- og træffetider på VUF

        DU - Sprogcafé
       Studiecentret på FA (åbningstider)
      
    -  Studiecentret på FA  (information)
       Studievejledningen

       Studiemiljøet på VUF

        E-ressourcer på VUF

       • Kantinemenuen i denne uge

 

Om betaling af kursistgebyr - Klik her ....

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsbeskrivelser

for hf og stx

 

sommer 2014

 

 


Tlf. 3815 8500

Mail: vuf@vuf.nu 

WEB: www.vuf.nu

 

Falstersvej 3-5

Lindevangs Allé 8-12

2000 F


Etage- og lokaleplaner
for FA og LA 

 

 Red. 04.07.2014 / OPE

Tilmelding til næste år

 

 Book en tid i studievejledningen på vuf.nu

 

  Ferieplan 2014-2015 

 

Sprogcaféen

Hver tirsdag og fredag

Tid og sted:   Klik på billedet ->

 

 

Bøger

    • Åbningstider bogdepotet

    • Bogdepotet
    • Biblioteket i Studiecentret (FA)

    DU-biblioteket (du-bibliotek@vuf.nu)

       - åbningstider i DU-biblioteket

IT

    ●  Trådløst net - WiFi på VUF: Læs her ...

    ●  Problemer, fejl, forslag, ønsker: it@vuf.nu

    ●  Tips, vejledninger:  IT PÅ VUF

    ●  Koderne på VUF
    ●  The PASSWORDS AT VUF

 

 

Fagsider  

 

Dan-FSB

Dan-PRJ

Dan-BLN

Dan-KLK

His-OPE

Græ-HGL

Ita-KLK

Jap-JEB

Lat-HGJ

Old-HGJ

Rel-FSB

Spa-BLN

Spa-PRJ

Mat-FMO

Spa-RCL

Login

 ●   Ludus Web-login

 ●   Fronter-login

 ●   Uni-Login: Læs her ...

 ●   Ordbogen.com = Uni-Login

 

Tilmelding til næste kursusår er NU

 Book en tid i studievejledningen på vuf.nu

 

Afdelingerne

Planer

 

       ●  STK: Fælles studieplan 13/14 kalenderudgave

       ●  STK: Kommentar og uddybning til studieplan

         STK: Køreplan - tematisk

Se giraffen -> Personalet på VUF

- foto, fag og funktioner

Overblik

 

 ●  Organisationsdiagram

 ●  Etage- og lokaleplaner for FA og LA

For lærere

 ●   Laerervaerelset

 ●   VUF-webmail

 

Foldere, pjecer 2013-14

 

●  DU - Danskuddannelserne: Kursistfolder til de skriftlige prøver 19.-22. maj

 

●  SSO: Vejledning til Den større skriftlige opgave

●  SSO og EP: Tidsplan 2013-14

●  SRP: Vejledning til Studieretningsprojektet

 

●  Infohæfter 2013-14: hf, stx, GSK, avu, fvu

●  Studie- og samværsregler: hf/stx, avu

● AT3: Dansk-/historieopgaven - Vejledning

● AT3: Dansk-/historieopgaven - Tro og love-erklæring

 

●  EP - hf: Vejledningen 2014

●  EP - hf: Tidsplan 2014


Ansøgningsskema om dispensation ved eksaminer (HF/STX/GSK)