Aktuelle meddelelser

 

TIL STK - 2. år

Studievalg København har fokus på karriere 4/11 til 2/12. Se oplæg og tilmeld dig via dette link Tilmeld dig her og mød op i vores vejledningscenter, Valhalsgade 5 på Nørrebro på dagen.

 

Pernille Plannthin, Studievalg København. - Website | Facebook

 

 

Dispensation til eksamen?

 

 Dispensationsansøgning - sådan gør du

 Dispensation til prøver på AVU

 Dispensation - funktionsnedsættelse

 Dispensation - ordblindhed

 

  

 

      • Kursistrådet

PRAKTISK INF.

 

      VUF Fælleskalender 2014

       Åbnings- og træffetider på VUF

        DU - Sprogcafé
       Studiecentret på FA
       Studievejledningen

       Studiemiljøet på VUF

        E-ressourcer på VUF

       • Kantinemenuen i denne uge

Se her ... om bl.a. SU, Ungdomskort og SPS, Studievalg,  Ordblinde-undervisning, Kursistrådet - samt nyttige links  til videregående uddannelser for ansøgere med funktionsnedsættelser

 

 

Om betaling af kursistgebyr - Klik her ....

 

For lærere

 

     ●   Laerervaerelset

 

     ●   Office 365
          (incl. vuf.nu-mail)


Tlf. 3815 8500

Mail: vuf@vuf.nu 

WEB: www.vuf.nu

 

Falstersvej 3-5

Lindevangs Allé 8-12

2000 F

 


●  Etage- og lokaleplaner
for FA og LA 

 

 Red. 24.11.2014 / OPE

 

 

  Ferieplanen 2014-2015 

 

 

Eksamen

 

Undervisningsbeskrivelser

hf/stx/gsk

Planer

    STX: Køreplan - tematisk 2014-15

  ●  HF: Fælles studieplan 14/15 kalenderudgave

  ●  STK: Fælles studieplan 14/15 kalenderudgave

  ●  STK: Kommentar og uddybning til studieplan

  ●  STK og HF: Årsaftale med Studievalg 2014-15

Bøger

    • Åbningstider bogdepotet

    • Bogdepotet
    • Biblioteket i Studiecentret (FA)

    DU-biblioteket (du-bibliotek@vuf.nu)

Større skriftlig opgave

 

     SSO på hf

SSO-vejledningen

Tilmeldingsblanket

Tidsplan SSO og EP

Sprogcaféen

på Danskuddannelserne

 

Hver tirsdag og fredag

Tid og sted:   Klik på billedet ->

 

Lektiehjælp for hf/stx i Studiecenteret på FA

Tirsdag eftermiddag: dansk, engelsk og latin
Mandag til torsdag eftermiddag: fysik og matematik 

Afdelingerne

Foldere, pjecer 2014-15

 

●  GSK på VUF : Infohæfte - Nyttige informationer

●  hf-enkeltfag på VUF: Infohæfte 1 - Nyttige informationer

●  hf-enkeltfag - Infohæfte 2: De enkelte elementer i hf-uddannelsen

●  Studenterkursus på VUF: Infohæfte 1 - Nyttige informationer

●  Studenterkursus: Infohæfte 2: Fagligt samspil på Studenterkursus

 

●  Studie- og samværsregler på VUF

●  Ansøgningsskema om dispensation ved eksaminer (HF/STX/GSK)

 

Personalet på VUF

 

 

Se giraffen

 

- foto, fag og funktioner

Login

 

    ●   Trådløst net - WiFi på VUF: Læs her...

    ●   Office 365  (incl. vuf.nu-mail)

    ●   Ludus Web-login  - brug Uni-login
    ●   Fronter-logi

    ●   Ordbogen.com = Uni-Login

 

IT

    ●  IT-HOTLINE: tlf. 2940 0505

    ●  TeamViewer Quick Support

    ●  Direkte installation af Quick Support -> klik

 

    ●  Problemer, fejl, forslag, ønsker: it@vuf.nu

    ●  Tips, vejledninger:  IT PÅ VUF

 

    ●  Koderne på VUF
    ●  The PASSWORDS AT VUF
 

 

Brugernavn og kodeord til VUF (Uni-login).

 

For at få oplyst dit brugernavn og kodeord til VUF's it-systemer, skal du sende en sms fra din mobiltelefon (det nummer du har opgivet til VUF) til 2337 4312 med beskeden kodeord. 

Du modtager nu en sms med dit brugernavn og kodeord, som du kan bruge til at logge ind på LudusWeb, skolens computere mv.  Den samlede oversigt over relevante koder for kursister  kan ses her: KODER på VUF. 

 

Fagsider


  

Dan-FSB

Dan-PRJ

Dan-BLN

Dan-KLK

His-OPE

Græ-HGL

Ita-KLK

Jap-JEB

Lat-HGJ

Old-HGJ

Rel-FSB

Spa-BLN

Spa-PRJ

Mat-FMO

Spa-RCL

Overblik

 ●  Organisationsdiagram
 

 ●  Etage- og lokaleplaner
     for FA og LA