VUFINTERN opdateres den 3. august - God sommerferie!

Aktuelle meddelelser

 


Undervisning 1. semester:
GSK sommerkursus: onsdag den 8. juli - 11. august
fvu på TEC: juli-december
Introducerende undervisning avu: mandag den 10. august
Forkursus matematik: mandag den 10. august
DU ordinær start: mandag den 10. august
Ordinær start avu, fvu og obu: mandag den 17. august
Studenterkursus, hf- fagpakker, hf-pakker: mandag den 17. august
hf-e og stx-e: tirsdag den 18. august

 

BOGAFLEVERING 

 

--> Vigtig meddelelse HER

 

 

Kantinemenuen

Praktiske ting

 

       Åbnings- og træffetider på VUF

        DU - Sprogcafé
       Studiecentret på FA
       Studievejledningen

       Studiemiljøet på VUF

        E-ressourcer på VUF

 

      Om betaling af kursistgebyr - Klik her ....

 

Se her ... om bl.a. SU, Ungdomskort og SPS, Studievalg, Ordblinde-undervisning - og Kursistrådet.

 

 IT

 

    ●  Tips, vejledninger: IT-vejledningen

    ●  IT-HOTLINE: tlf. 2940 0505

    ●  TeamViewer Quick Support

    ●  Installation af Quick Support -> klik

    ●  Problemer, fejl, forslag: it@vuf.nu

 

 

Eksamen

 

HF/STX: UVB

 

●  Undervisningsbeskrivelser

    hf/stx

 

AVU/FVU/OBU:

 

Hjælpemidler til eksamen: Skematisk oversigt over tilladte hjælpemidler


Tlf. 3815 8500

Mail: vuf@vuf.nu 

WEB: www.vuf.nu

 

Falstersvej 3-5

Lindevangs Allé 8-12

2000 F

 

   Etage- og lokaleplaner for FA og LA 

 

   Organisationsdiagram

   

   Ferieplanen 2015-2016

 

For lærere

   Laerervaerelset

 

 

 Red. 30.07.2015 / OPE

 

 

VUF Fælleskalender 2015

Bøger


 

    • Åbningstider bogdepotet
 

    • Bogdepotet

    • Biblioteket i
      Studiecentret (FA)
 

    DU-biblioteket
     
(du-bibliotek@vuf.nu
)

Afdelingerne

 

 

Sprogcaféen

på Danskuddannelserne

 

Hver tirsdag og fredag

Tid og sted:   Klik på billedet ->

 

Lektiehjælp for hf/stx

i Studiecenteret på FA:

Tirsdag eftermiddag:
- dansk, engelsk og latin

Mandag til torsdag eftermiddag:
-
fysik og matematik 

 

Login og Links

 

    ●  Dit brugernavn og kodeord til VUF = Uni-Login

    ●  Ny adgangskode:

        Uni-Login, Fronter, Office365 og VUF-pc-login

    ●  Koderne på VUF
    ●  The PASSWORDS AT VUF

    ●  WiFi på VUF: Læs her...

    ●  Sådan installerer du Office 2013

 

Links:

 

    ●   Office 365  (incl. vuf.nu-mail) = Uni-Login

    ●   Ludus Web-login  = Uni-Login
    ●   Fronter-login

    ●   Ordbogen.com = Uni-Login

       E-ressourcer på VUF

 

Foldere, pjecer 2014-15

 

●  GSK på VUF : Infohæfte - Nyttige informationer

●  hf-enkeltfag på VUF: Infohæfte 1 - Nyttige informationer

●  hf-enkeltfag - Infohæfte 2: De enkelte elementer i hf-uddannelsen

●  Studenterkursus på VUF: Infohæfte 1 - Nyttige informationer

●  Studenterkursus: Infohæfte 2: Fagligt samspil på Studenterkursus

 

●  Studie- og samværsregler på VUF

●  Ansøgningsskema om dispensation ved eksaminer (HF/STX/GSK)

 

Personalet på VUF

 

 

Se giraffen

 

- foto, fag og funktioner

Fagsider

 

Dan-FSB

Dan-PRJ

Dan-BLN

Dan-KLK

His-OPE

Rel-FSB

Spa-BLN

Spa-PRJ

Mat-FMO

Spa-RCL