Aktuelle meddelelser

LINK TIL WEB-RESSOURCER FRA 1.1.2019
31.12.2018 ophører SKODA og EMU som adgang til digitale ressourcer med UNI-login. Man skal i stedet benytte:
Infomedia
: login med UNI-login via
https://autologin.infomedia.dk/mediaarchive/unic/deff
Faktalink: www.faktalink.dk – benyt UNI-login
Forfatterweb: www.forfatterweb.dk – benyt UNI-login
 

STUDIEVALG PÅ STX
https://www.studiepraktik.nu/forside/hvordan
 

Informationsmøde om SPS og videregående uddannelse
Har du en funktionsnedsættelse, og skal du søge videregående uddannelse til sommer? Så er dette informationsmøde måske noget for dig. Når man har en funktionsnedsættelse er der forskellige ting omkring optagelse, mulighed for dispensation og støttemuligheder på den videregående uddannelse, som det er vigtigt at kende til. Derfor vil jeg gerne invitere dig til et møde om, som jeg tror du vil have gavn af. Mødet finder sted
torsdag d. 24. januar kl. 13.30-14.30 i lokale 201. På mødet vil jeg fortælle om muligheder for dispensation og støttemuligheder som fx handicaptillæg, SPS m.v. og vi vil tale om hvad der er værd at overveje, når man vælger videregående uddannelse. Du er velkommen til at tage mentor, støtteperson eller andre fra dit netværk med til mødet.Tilmeld dig mødet her: http://studievalg.dk/book/event.php?id=64998
Med venlig hilsen Pernille Plannthin, Studie- og karrierevejleder
Studievalg Danmark

Praktiske ting

           

 

       Åbnings- og træffetider
 

       Studievejledningen
 

       Studiemiljøet på VUF
 

        E-ressourcer på VUF  

 

 

Se her ... om bl.a. SU, Ungdomskort og SPS, Studievalg, Ordblinde-undervisning, Kursistgebyr og Kursistrådet.

 

 

Tilbagebetaling af deltagerbetaling ved stx og hf: Ansøgningsblanket

 

 IT -  Login og Links

 

IT-Problemer?
Mail til: itv@vuf.nu

 

Ændring af kursistkoder til Unilogin på VUF
Når du har fået tildelt en foreløbige adgangskode, fx. efter nulstilling hvor du har fået tilsendt en SMS, SKAL du vælge din egen adgangskode på linket
                              
Ny adgangskode
Der kan gå op til 30 minutter, inden du har adgang til alle systemer på VUF.

 

IT-VEJLEDNING

 

PIXI om IT på VUF

 

Links: (alle med Uni-Login):

   LUDUS WEB

         Intro-video til Ludus Web

    

   FRONTER

         Intro-video til Fronter
 

    EDAPTIO (fungerer ikke i Explorer)
         Hjælp til Edaptio
 

    OFFICE 365
 

    Ordbogen.com

Frie tjenester: På VUF har alle kursister friinternet (WiFi) og 5 licenser til Office 365.

Free services:  At VUF all students have

free internet (WiFi) and 5 licenses for Office 365.

Tlf. 3815 8500

Mail: vuf@vuf.nu 

WEB: www.vuf.nu

 

Falstersvej 3-5

Lindevangs Allé 8-12. 2000 F


  
Åbningstider

 

   Etage- og lokaleplaner for FA og LA 

  

   Personalet - foto, fag og funktioner

 

 

Red.16.01.19/NOV

 

Intranettet Wizdom
Lærerværelset

 

NYHED! Få dit eget skab på VUF Frederiksberg!
Så har du et sikkert sted til tlf, Ipad, computer - og lad os bære dine tunge bøger og tasker. Book skab nu på www.mylocker.dk.
Det koster kun 25,- om måneden
dvs. kun 150,- kr. pr. semester.

Afdelinger, foldere, pjecer, blanketter, rapporter

 

HF/STX
Årsplan for hf/stx 2018-2019
HF-e-learning Velkomstbrev Forår 2019
Infohæfte til AT4 og synopsisprøven
AT-tema og -ressourcerum 2018
HF-brochure

AVU/FVU/OBU

Vejledninger, oversigter og bestemmelser
 

OBU:    Ordblindeundervisning

AVU-brochure
Fraværsregler på AVU FVU og OBU

 

 

Studie- og samværsregler samt fravær på VUF

Værdigrundlag - mission og vision

 

Eksamen

Eksamen: Forhold og bestemmelser


 

Eksamen

Eksamensforberedelse af din PC

Eksamensforberedelse af din MAC

Maple-PDF Macbookproblemer?

EKSAMENSSKABELON

(Word-dokument med toptekst. Det er ikke obligatorisk
at bruge den - og til matematik må det frarådes!)

 

Eksamensprojekt på HF - Tilmeldingsblanket

 

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO)
SSO-vejledning 2018-19
Præsentation af SSO-formalia
SSO-tilmeldingsblanket 2018-19
Tidsplan for SSO og EP 2018-19

Videoinstruktioner ifm. Netprøver:
Sådan konverterer men en Word-fil til en pdf-fil
Sådan fletter man flere pdf-filer sammen til en pdf-fil


Hjælp til hvordan du let laver indholdsfortegnelse, litteraturhenvisninger, litteraturliste mv. i Word kan findes HER!

 

Bogdepot


    • Åbningstider og bogbestilling

     

 

Fagsider

 

Dan-FSB

Rel-FSB

Dan-BLN

Spa-BLN

 

 

 

Lektiecaféer på VUF

 

 

Har du brug for ekstra hjælp til lektierne?


Studiecentret på Falstersvej

er som hovedregel åbent

kl. 9-17.30, fredag til kl. 14

 

Læs nærmere her