Aktuelle meddelelser

 

 

Se her ... om bl.a. SU, Ungdomskort og SPS, Studievalg, Ordblinde-undervisning, Kursistgebyr og Kursistrådet.

 

 

Tilbagebetaling af deltagerbetaling ved stx og hf

 

Frie tjenester: På VUF har alle kursister friinternet (WiFi) og 5 licenser til Office 365. Se instruktion her

 

Free services:  At VUF all students have

free internet (WiFi) and 5 licenses for Office 365. - Guide link   

 

Praktiske ting

           

Ansøgning om forlænget tid til eksaminer
for GSK-hold, skal sendes til

 sps-vejledning@vuf.nu

SENEST mandag d. 31. juli 2017.

Brug nedenstående skemaer:

 

 

       Åbnings- og træffetider
 

        DU - Sprogcafé
 

        Lektiecafé i Studiecentret på FA

       Studiecenter LA og FA

       Studievejledningen
 

       Studiemiljøet på VUF
 

        E-ressourcer på VUF  

 

 

 IT -  Login og Links

 

IT på VUF for kursister (hf/stx)
- en Pixi-vejledning

 

    ●  Problemer, fejl, forslag: it@vuf.nu

    ●  IT-HOTLINE: tlf. 2940 0505

    ●  TeamViewer Quick Support

         -> Installation af Quick Support->klik

 

 

Links: (alle med Uni-Login)

    ●   Ludus Web 

    ●   Fronter

    ●   Office 365

    ●   Ordbogen.com

    ●   SKODA

 

    ●    E-ressourcer på VUF

Tlf. 3815 8500

Mail: vuf@vuf.nu 

WEB: www.vuf.nu

 

Falstersvej 3-5

Lindevangs Allé 8-12. 2000 F

 

   Etage- og lokaleplaner for FA og LA 

  

   Organisationsdiagram

   

   Personalet - foto, fag og funktioner

 

 Red. 3/7-2017 / OPE

 

 

Vufintern.dk opdateres

ved kursusårets begyndelse

 

 

Afdelinger, foldere, pjecer, blanketter, rapporter

  • DU   -   Danskuddannelserne 

    Uddannelsesbøger og modulbeskrivelser
     

●  Således behandles fravær på de gymnasiale uddannelser

 

●  Studie- og samværsregler på VUF

●  Værdigrundlag - mission og vision

 

 

DU-sproghjælp

 

 

DU-Sprogcafé

 

Hver tirsdag og torsdag

 

Tid og sted:

Klik på billedet ->

 

DU-sproghjælpen på VUF
 

Sproghjælpen på VUF tilbyder frivillig sproghjælp til kursister påDanskuddannelserne.

 

Udfyld venligst dette skema, hvis du ønsker at tale dansk med en frivillig, du kan træne dansk med. Du vil blive kontaktet af en koordinator fra Sproghjælpen, når vi har fundet en frivillig sproghjælper til dig. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os: sproghjaelp@gmail.com

 

Lektiecaféer på VUF

 

Har du brug for ekstra hjælp til lektierne?


Studiecentret på Falstersvej

er som hovedregel åbent

kl. 9-17.30, fredag til kl. 15

 

<- Læs nærmere her

 

 

 

 

Eksamen, SSO, EP, AT

 

Bøger


    • Bogdepotet

        -> Åbningstider
 

    • Biblioteket i
       Studiecentret (FA)
 

    DU-biblioteket
     
(du-bibliotek@vuf.nu)

 

 

Diverse

 

Fagsider

 

Dan-FSB

Dan-PRJ

Dan-BLN

His-OPE

Rel-FSB

Spa-BLN

Spa-PRJ