•  Studiemiljøet på VUF

 

kursistrådet

 

Kursistrådet kan kontaktes på: kursistraad@vuf.nu.

 • Kursisternes indflydelse via Kursistrådet
   

 • Kursistrådet er kursisternes talerør og har mulighed for at påvirke skolens dagligdag og beslutninger vedr. studiemiljøet, men også at påvirke strategier for skolens fremtid.
   

 • VUF har ét fælles kursistråd, som består af et lokalt kursistråd for begge vores undervisningsadresser og dermed repræsenterer alle uddannelser og kursister på VUF.
   

 • Kursistrådet vælges på et møde hvert år i september af og blandt de fremmødte kursister. Det tilstræbes, at formand og næstformand repræsenterer hf/stx og avu.
   

 • Formand og næstformand er medlem af skolens bestyrelse.

   

 • Kursistrådet inviteres til at deltage i følgende udvalg sammen med lærere og ledelse: markedsføringsudvalg, fredagscafeudvalg og festudvalg. Kursistrådet er desuden involveret i elevtrivselsmålinger via repræsentation i Arbejdsmiljøudvalget.
   

 • Kursistrådet arrangerer fester i samarbejde med lærerne, og de kan være repræsenteret i nogle af skolens udvalg: fredagscafé, markedsføring, fællesarrangementer mm.
   

 • Her kan du læse undervisningsministeriets
  Bekendtgørelse om elevråd på institutioner, der udbyder almengymnasial uddannelse eller almen voksenuddannelse

 

 

§ 8. Elevrådets medlemmer vælges på et årligt ordinært elevmøde, hvortil alle elever på institutionen skal indbydes og have adgang med stemmeret. Det kan fastsættes i vedtægterne, jf. § 12, stk. 1, nr. 4, at det årlige ordinære elevmøde afholdes adskilt på hver afdeling.

 

 

GS - GYMNASIAL SUPPLERING

Har du en afsluttet gymnasial eksamen, og søger du ind på en videregående uddannelse eller en bestemt erhvervsuddannelse, er GS - Gymnasial Supplering – den brik, du mangler.

Læs mere her ...

 


 

 

ÅBNINGSTIDER - TRÆFFETIDER - TLF-TIDER

for alt muligt på VUF  

 

 

 

FIND RUNDT:  Se her -> Etage- og lokaleplaner

VUF's bygninger på Falstersvej og Lindevangs Allé

 

BØGER
=> Bogdepotet

 

Biblioteket i Studiecentret på Falstersvej

=> Hvad kan du bruge biblioteket og bibliotekaren til?

=> Brug biblioteket og bibliotekaren

 

PERSONALET

=> Personalet på VUF
      Billede, afdeling, fag og funktion

 

OM PLAKATER OG OPSLAG

 • Information er godt

 • Kommunikation er også godt

  men

  opslag og plakater sat op med alm. tape ødelægger døre, vægge mm.

Så derfor:

 • Det er simpelthen forbudt at bruge alm. tape på døre og vægge (og spejle og stolper og stativer og tavler(!) og skabe og vinduer (incl. rammer) og gelændere og toiletrulleholdere (ja, også dem)) - foruden alle andre steder, tænkelige som utænkelige.
   

 • Det er helt i orden at sætte opslag op på VUF.
  Henvend dig i receptionen, som enten kan hjælpe med at sætte opslaget op eller udlevere ikke-skadeligt klæbemiddel.

 

 

 
 

 

Vejledning til kursister i at søge SU og Ungdomskort

Læs nærmere her ...
 

www.su.dk kan du læse alt om SU.
Har du spørgsmål vedr. SU, så kig forbi SU-kontoret på Falstersvej eller Lindevangs Allé
. - Se Åbningstider

 

www.ungdomskort.dk kan du læse om den nye rabatordning.

 

Klik  ->  

Om betaling af kursistgebyr  - Klik her

 

SU, Uddannelseskort og SPS

 

SU

- SU-telefon FA – 3815 0334

- Christina Glad Filtenborg, LA: 3815 0383


Vejledning til kursister i at søge SU og Ungdomskort
MINSU - din direkte forbindelse til SU via Nem-ID


SPS

Mia Robertsen - mir@vuf.nu

FA lok. 3A - Tlf. 3815 0367

SPS-vejledning@vuf.nu

 

Ungdomskort

Jette Klein Nielsen, jkn@vuf.nu

FA lok. 3A, tlf. 3815 8519

 

 

 • Åbningstider / Træffetider
  Receptionen
  Bogdepoterne
  Studievejledningen
  Danish for foreigners - dansk for udlændinge
  Ordblindeundervisning
  Læsevejlederne (hf og stx)
  SU
  Uddannelseskort og sps
  Studiecentrene på Falstersvej og Lindevangs Allé
  DU-studieværksted, sproglab og bibliotek
   

 • Ordblindeundervisning
  - se under Åbningstider / Træffetider

Værn om studiemiljøet på VUF

 • Vær med til at beholde VUF som et sted,
  hvor det er rart at være

 • Brug papirkurvene i stedet for borde og gulve

 • Tjek inden du forlader en plads, at du ikke efterlader affald og rod

 • - og stolen. (Husk stolen)